QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC

  1. Giầy tờ cần thiết
  1. Bên bán: Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn (đối với tài sản của hai vợ chồng), giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(đối với tài sản một mình).
  2. Bên mua: Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn (đối với hai vợ chồng), giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(đối với một mình).
  3. Tài sản: Với từng loại tài sản cần các giấy tờ cho phù hợp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc chứng nhận đăng ký xe)

Với trường hợp chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cần thêm: Hồ sơ kỹ thuật, công văn tách thửa (bên văn phòng Vĩnh Xuân có hỗ trợ nếu bạn cần)

  • Bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại 0901.532.555 hoặc (024).3685.7919  để được tư vấn trực tiếp và đầy đủ trong từng trường hợp cụ thể.
  1. Thủ tục công chứng
  1. Công chứng tại địa điểm theo yêu cầu

Thủ tục công chứng tại địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng.

Bước 1: Khách hàng gửi hồ sơ qua Email: Info@congchungvinhxuan.vn hoặc qua Zalo theo số đt: 0901.532.555,

Bước 2: Văn phòng tiếp nhận và tư vấn hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đủ, có sai lệch, Văn phòng sẽ hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định pháp luật,

Bước 3: Khi hồ sơ đã đủ, đúng theo quy định của pháp luật, Văn phòng soạn thảo Văn bản, Hợp đồng và Công chứng viên sẽ di chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của khách hàng để công chứng ký Văn bản, Hợp đồng công chứng theo yêu cầu,

Bước 4: Sau khi Công chứng viên hướng dẫn khách hàng ký Hợp đồng công chứng, bộ phận hành chính hoàn thiện việc đóng dấu Văn bản, Hợp đồng,

Bước 5: Khách hàng nộp phí và nhận Văn bản, Hợp đồng đã công chứng.

  1. Công chứng tại trụ sở văn phòng

Thủ tục công chứng tại Văn phòng, gồm các bước:

Bước 1: Khách hàng gửi hồ sơ qua Email: Info@congchungvinhxuan.vn hoặc qua Zalo theo số đt: 0901.532.555, hoặc mang trực tiếp hồ sơ tới văn phòng tại 734 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Bước 2: Văn phòng tiếp nhận và tư vấn hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đủ, có sai lệch, Văn phòng sẽ hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định pháp luật,

Bước 3: Khi hồ sơ đã đủ, đúng theo quy định của pháp luật, Văn phòng soạn thảo Văn bản, Hợp đồng và thực hiện ký hợp đồng theo quy định pháp luật,

Bước 4: Sau khi khách hàng đã ký Văn bản, Hợp đồng trước mặt Công chứng viên, bộ phận hành chính sẽ hoàn thiện việc đóng dấu Văn bản, Hợp đồng,

Bước 5: Khách hàng nộp phí và nhận Văn bản, Hợp đồng đã công chứng tại quầy thu ngân.